03 Sep
03Sep
מדריכי ומטיילי ברצלונה טיילו מן הסתם בשדרה המרכזית 'לה רמבלה' וברבים 'לה למבלס' (על שום 5 הרחובות שחוצים אותה בצורת שתי וערב).
אבל... האם ידעתם מה מקור השם ואיך הוא נקשר לעיר ישראלית אחת?
האמת היא שיש קשר בין שם השדרה 'לה רמבלה' לשם העיר הישראלית 'רמלה' והדמיון בין השמות אינו מקרי.
שמה של השדרה המפורסמת לה רַמְבְּלָה בברצלונה בא מהמילה הערבית 'רמל', שפירושה "חול". האגדה מספרת שכשהמוסלמים כבשו את העיר ב 713 לספירה (לתקופה קצרה מאד של פחות מ100שנה), הסתכלו על המקום והתאכזבו מאד. הובטחה להם עיר מודרנית, עשירה ומשגשגת... והם בעצם הגיעו למקום שאין בו כלום רק חול וחול (רמל, רמל), דיונות של חול מן הים ועד לחומה שהקיפה את העיר. 
ממילה זאת נגזר גם שמה של העיר רמלה, שנוסדה על ידי המוסלמים במאה ה-8 לספירה (פחות או יותר באותה התקופה), בתקופה הערבית בא"י, גם כאן מקור השם 'רמלה'  נגזר מהמילה 'רמל' ומהשם הערבי "מדינת אל רמל", שפירושו "עיר החולות" (مدينة ألرملة), מאחר והעיר נבנתה על דיונות חול.
תהנו, תטיילו ותהיו טובים
שלכם
ירון חי מנשה